Wpisy z dnia: 21/05/2015

Obejście zapomnianego hasła Windows

Uruchamiamy komputer z nośnika instalacyjnego Windows. Wciskamy F10 i uruchamiamy wiersz poleceń CMD. Wyświetlamy listę wolumenów i szukamy naszego dysku C: diskpart >list vol >exit Podmieniamy plik aplikacji ‚Klawisze trwałe’: copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\ copy c:\windows\system32\cmd.exe c:windows\system32\sethc.exe exit Uruchamiamy komputer ponownie i startujemy nasz Windows. na ekranie logowanie wciskamy 5xSHIFT i w oknie CMD zmieniamy hasło, lub…

www.scriptsell.net