Windows 8

Obejście zapomnianego hasła Windows

Uruchamiamy komputer z nośnika instalacyjnego Windows. Wciskamy F10 i uruchamiamy wiersz poleceń CMD. Wyświetlamy listę wolumenów i szukamy naszego dysku C: diskpart >list vol >exit Podmieniamy plik aplikacji ‚Klawisze trwałe’: copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\ copy c:\windows\system32\cmd.exe c:windows\system32\sethc.exe exit Uruchamiamy komputer ponownie i startujemy nasz Windows. na ekranie logowanie wciskamy 5xSHIFT i w oknie CMD zmieniamy hasło, lub…

Zarządzanie profilami sieci bezprzewodowymi w Windows

W systemach Windows XP, Vista oraz 7 nie ma z tym problemu – odpowiednia opcja znajduje się w zarządzaniu sieciami (klikamy prawy przycisk myszy na ikonie połączenia na pasku zadań i wybieramy otwórz Centrum sieci i udostępniania). Możemy zarówno edytować jak i usuwać ustawienia. Problem pojawia się w Windows 8 – wszechobecny Internet twierdzi, że…

www.scriptsell.net