Obejście zapomnianego hasła Windows

Uruchamiamy komputer z nośnika instalacyjnego Windows.

Wciskamy F10 i uruchamiamy wiersz poleceń CMD.

Wyświetlamy listę wolumenów i szukamy naszego dysku C:

diskpart

>list vol
>exit

Podmieniamy plik aplikacji ‚Klawisze trwałe’:

copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\
copy c:\windows\system32\cmd.exe c:windows\system32\sethc.exe

exit

Uruchamiamy komputer ponownie i startujemy nasz Windows.

na ekranie logowanie wciskamy 5xSHIFT i w oknie CMD zmieniamy hasło, lub dodajemy nowego użytkownika:

-Zmiana hasła-

net user (username) *

-Dodanie użytkownika-

net user (username) /add

net localgroup administrators (username) /add

 

Hack systemu znalazłem dzięki Iris Computing, https://www.youtube.com/watch?v=7bUOdcs0NHY

www.scriptsell.net