Administracja serwerami

Serwery są prawdopodobnie jednymi z ważniejszych urządzeń w Waszej firmie. Z reguły są składnicą know-how przedsiębiorstwa i zapisują się na nich najważniejsze dane. Wiele firm wciąż bagatelizuje znaczenie poprawnej obsługi tych urządzeń.

  • instalacja serwerów Windows Server 2003/2008/2012 w dowolnej wersji
  • konfiguracja wirtualizacji Microsoft Hyper-V
  • konfiguracja Active Directory (Usługi katalogowej)
  • konfiguracja kont użytkowników (lokalnie/Active Directory)
  • konfiguracja serwera plików (udostępnianie, DFS)
  • zarządzanie uprawnieniami (lokalnie oraz zasoby sieciowe)
  • kopie bezpieczeństwa
www.scriptsell.net