Powiadomienie e-mail o logowaniu do konsoli SSH

W systemie Ubuntu/Debian

Edytujemy plik ~/.bashrc w edytorze.

Dodajemy poniższe linie:

IP="$(echo $SSH_CONNECTION | cut -d " " -f 1)"
HOSTNAME=$(hostname)
NOW=$(date +"%e %b %Y, %a %r")

echo 'Logowanie z adresu '$IP' do konsoli SSH '$HOSTNAME' w dniu '$NOW'.' | mail -s 'SSH Logowanie' TWOJ_ADRES_EMAIL

 

www.scriptsell.net