Zarządzanie profilami sieci bezprzewodowymi w Windows

W systemach Windows XP, Vista oraz 7 nie ma z tym problemu – odpowiednia opcja znajduje się w zarządzaniu sieciami (klikamy prawy przycisk myszy na ikonie połączenia na pasku zadań i wybieramy otwórz Centrum sieci i udostępniania). Możemy zarówno edytować jak i usuwać ustawienia.

Problem pojawia się w Windows 8 – wszechobecny Internet twierdzi, że Microsoft zdecydował o usunięciu tego z menu. Problemu nie będzie, gdy jesteśmy połączeni z tą siecią, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w ikonę sieci i wybranie opcji Zapomnij tą sieć. A co gdy chcemy zmienić parametry, lub usunąć sieć a nie możemy się z nią połączyć?

Pomocny będzie wiersz poleceń. Uruchamiamy cmd lub powershell (nie są potrzebne uprawnienia administratora):

  1. Wyświetlenie zapisanych profili:
    netsh wlan show profiles
  2. Usunięcie profilu:
    netsh wlan delete profile name=NAZWA_PROFILU
  3. Odczytanie z profilu klucza WEP/WPA:
    netsh wlan show profiles name=NAZWA_PROFILU key=clear

 

www.scriptsell.net